top of page

Warna Emas melambangkan kepentingan kualiti yang unggul sebagai teras kecemerlangan.

Buku melambangkan pengetahuan dan kemahiran yang perlu dipertingkatkan secara berterusan.

Bulan Bintang melambangkan negeri-negeri dalam Malaysia di mana ahli-ahli PUSPANITA dapat menyatupadukan tenaga.

Bunga Padi melambangkan perpaduan di kalangan ahli-ahli wanita berbilang kaum dalam perkhidmatan awam

P dan Pa lambang kewanitaan.

Bunga Raya melambangkan peranan persatuan ke arah pencapaian aspirasi dan matlamat pembangunan negara.

Warna Ungu melambangkan kemuliaan sumbangan sukarela ahli-ahli. 

bottom of page